Agronomçylyk fakulteti

Agronomçylyk fakulteti

Fakultetiň düzüminde dört sany kafedra (Jemgyýeti öwreniş ylymlary, Ösümlikçilik, Bagbançylyk we gök ekerançylyk, Agrohimiýa we topragy öwreniş) hereket edýär.

Fakultetde Agronomçylyk, Agrohimiýa we topragy öwreniş, Agroekologiýa, Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy, Ýyladyşhana hojalygy hünärleri boýunça ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanylýar.

Okuw otaglarynyň häzirkizaman kompýuter tehnologiýalary bilen doly abzallaşdyrylmagy ýaşlara kämil derejede bilim bermäge, hünär öwretmäge ýardam edýär. Fakultetiň okuw otaglarynda döredilen amatlyklardan peýdalanyp, mugallymlar özleriniň geçirýän her bir okuw sapagyny interaktiw-multimediýa usuly arkaly ýokary derejede guraýarlar.

Fakultetiň talyplary döwlet we halkara derejesinde geçirilýän ders bäsleşiklerine, internet olimpiadalaryna işjeň gatnaşyp, guwandyryjy netijeleri gazanýarlar. Fakultetiň talyplary Halkara açyk internet-olimpiýadalaryna (OIIO - Open International Internet - Olympiada) gatnaşyp köp sanly medallara mynasyp bolýarlar.

Fakultetiň kafedralarynda okuw işleri bilen bilelikde dürli ugurlar boýunça oba hojalyk pudagyny ösdürmegiň derwaýys meselelerine bagyşlanan ylmy-barlag işleri hem alnyp barylýar.

Ylmy işleri ýerine ýetirmäge mugallymlar bilen bir hatarda talyp ýaşlar hem işjeň çekilýär. Fakultetiň bagtyýar talyplary ýurdymyzda talyp ýaşlaryň arasynda geçirilýän dürli ylmy bäsleşiklere gatnaşýarlar we baýrakly orunlary eýeleýärler.