Agronomçylyk fakulteti

Agronomçylyk fakulteti

Agronomçylyk fakultetiniň düzüminde 4 sany: Jemgyýeti öwreniş ylymlary, Ösümlikçilik, Bagbançylyk we gök ekerançylyk, Agrohimiýa we topragy öwreniş kafedralary hereket edýär.

Fakultetde Agronomçylyk, Agrohimiýa we topragy öwreniş, Agroekologiýa, Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy, Ýyladyşhana hojalygy hünärleri boýunça ýokary bilimli hünärmenler taýýarlanylýar.

Fakultetiň talyplary Biologiýa, Ekologiýa we daşky gurşawy goramak, Ekologiýa, Himiýa, Taryh dersleri we daşary ýurt dilleri boýunça halkara we döwlet derejesinde geçirilýän ders bäsleşiklerine gatnaşyp uly üstünliklere mynasyp bolýarlar.

Fakultetde oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilişini kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan hasaba alnan ylmy-barlag işleri alnyp barylýar, fakultetiň mugallymlary ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleri üçin okuw kitaplaryny we okuw gollanmalaryny taýýarlap çapa hödürleýärler.