Usuly maslahatlar

Bakja ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Bugdaýyň tohumçylygy boýunça gollanma

Günebakary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Kösükli däneli ekinleri ösdürilip ýetişdirmek boýunça gollanma

Ýeralmany ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Künjini ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Sogany ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Üzümi ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Ot-iýmlik ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Miweli baglary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Daşoguz welaýatynda güýzlük bugdaýyň ösdürilip ýetişdirilişi

Gök ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Subtropiki miweli baglary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanmna

Suwdan peýdalanmagyň içerki hojalyk meýilnamasynyň düzülişi

Suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyna baha berlişi

  • 1
  • 2