Usuly maslahatlar

Miweli baglary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Kerimowa U., Mämmetgulow K.

Günebakary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Mämmetgulow K., Nowruzow G.

Gara mallary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Hanazarow Ç., Sopyýew B.

Künjini ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Nowruzow G., Mämmetgulow K.

Düýedarçylyk boýunça gollanma

Saparow G., Hojakowa A.

Bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

A.Aklyýew, K.Mämmetgulow

Gök ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Aklyýew A., Mämmetgulow K.

Dowarlary ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Agamyradow G., Weliýew Ý.

Öý haýwanlarynda kesel dörediji zyýankeşler we olara garşy ýerli derman serişdelerini ulanmak boýunça gollanma

Döwletgylyjow A., Arazow Ç.

Oba hojalyk guşlaryny ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

M.Nobatow, J.Aýtmmämmedow

Kösükli däneli ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Taýlakowa G., Rozyýew A.

Ot-iýmlik ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Taýlakowa G., Rozyýew A.

Ýeralmany ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Aklyýew A., Mämmetgulow K.

Üzümi ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Paşşikow M., Zaýko A.

Sogany ösdürip ýetişdirmek boýunça gollanma

Aklyýew A., Annamyradow Ş.